TEMADAG OM STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

KOM OG HØR OM NY STØTTEPULJE TIL DEMONSTRATION AF STORE ELDREVNE VARMEPUMPER I FJERNVARMESEKTOREN – SAMT ØVRIGE INITIATIVER, DER ET SAT I SØEN FOR AT FREMME UDBREDELSEN AF STORE VARMEPUMPER.
 
Energisystemet er under hastig forandring. Elandelen fra vind øges hurtigere end forventet. Og de decentralt naturgasfyrede kraftvarmeværker er under økonomisk pres grundet lavere elproduktion og udfasning af grundbeløbet.
 
I 2020 forventes det, at der vil være installeret 550 MWvarme leveret fra eldrevne varmepumper.
 
Vind, varmepumper og fjernevarme er en rigtig god løsning, men udviklingen går meget langsom. Derfor er der med den seneste finanslov vedtaget en støttepulje på 2 gange 27,5 millioner kr. for årerene 2015 og 2016 til at støtte demonstration af store eldrevne varmepumper i fjernvarmesektoren.
 
Energistyrelsen er i gang med at ansætte medarbejdere til et rejsehold, som skal rådgive fjernvarmeværker om de konkrete muligheder for at etablere en stor varmepumpe.
 
Yderligere tiltag, som præsenteres på temadagen, er en drejebog til store varmepumper, et inspirationskatalog med varmepumpeprojekter i Danmark og et simpelt beregningsværktøj til selskabsøkonomien i et
varmepumpeprojekt.
 
Hvilke demonstrationsmuligheder er der for store varmepumper? Hvordan vælger man den rigtige varmekilde? Hvordan dimensioneres store varmepumper korrekt? Hvilke værktøjer findes der? Og hvordan er den samfundsøkonomiske vinkel på emnet? Det er alle spørgsmål, som vil blive taget op på dagens indlæg.
 

6 medarbejdere søges til at kickstarte udbredelsen af store varmepumper

På Finansloven for 2015 er der afsat midler til initiativer, der over en årrække skal fremme udbredelsen af store varmepumper. Der skal etableres et demonstrationsprogram med tilskud til at etablere og udbrede kendskabet til anvendelse af store el-drevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Samtidig oprettes et rejsehold, som skal rådgive fjernvarmeværkerne om de konkrete muligheder for at etablere en stor varmepumpe. Energistyrelsen søger derfor 6 skarpe AC-medarbejdere med forskellige fagligheder, hvoraf én skal fungere som daglig leder af rejseholdet.

Se opslaget her

Fælles om varmen -men uden fjernvarme

Stor interesse for billigt og miljøvenligt forsøg i Sdr. Vissing, af Carina Mayner This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SDR. VISSING -Det er først i 2030, at borgerne i Horsens Kommune ifølge kommunens strategiplan skal kunne opvarme deres huse uden brug af oliefyr. Men hvorfor ikke starte allerede nu? Det gør i hvert fald beboerne i de ca. 30 husstande, som lige nu overvejer at være med i et fælles projekt om billig varme til husstande uden for Brædstrup Fjernvarmes forsyningsområde.

Altså helt derude, hvor det til enhver tid vil være for dyrt at etablere store rør til transport af det varme vand via fjernvarme.

Bag demonstrationsprojektet står Horsens Kommune, Insero Energy og faktisk Brædstrup Fjernvarme, der kommer til at stå for serviceaftaler og afregning af forbrugt varme.

Tovholder på den del af forsøget er tidligere direktør for varmeværket, Per Kristensen, der indtil nu har oplevet seriøs interesse fra omkring 50 af de ca. 150 husstande, der tilsammen udgør Sdr. Vissing og omegn.

-Mit bud er, at ca. 30 husstande ender med at tilslutte sig, og det er vi i grunden godt tilfredse med. Flere kan jo komme til senere, siger ingeniøren, der i denne sammenhæng arbejder som konsulent for sin tidligere arbejdsplads, Brædstrup Fjernvarme.

Faste priser

Hele ideen med projektet er at installere varmepumper i de tilmeldte huse og koble den nye varmeløsning til elnettet.

Varmekunden skal ikke betale for investeringen, for varmepumpe m. v. og heller ikke bekymre sig om vedligeholdelse af anlægget. Det gør i dette tilfælde Insero Energy.

Kunden skal derimod betale for den forbrugte varme, der afregnes via en varmemåler - præcis som tilfældet er ved fjernvarme. Og varmepriser bliver fastlåst til den officielle el-pris.

Det kan meget vel give anledning til direkte fald i varmeprisen og dermed besparelser, fordi strømmen i disse år er relativt lav bl. a. på grund af mere og mere vindog solenergi.

Win-win-situation -For mig at se, er der tale om en win-win-situation både for miljøet og for forbrugerne.

Vi nedbringer udledningen af CO2, og kunderne kan se frem til nogenlunde stabile priser, fordi vi til enhver tid vil følge de officielle elpriser, siger Per Kristensen, der regner med, at de tilmeldte kunder i starten vil opleve et decideret prisfald i forbruget af varme, fordi Energistyrelsen har ydet et bidrag til projektet.

Til gengæld skal de slippe ca. 20.000 kr. for overhovedet at blive tilsluttet.

-Men for det beløb får man både besøg af en konsulent, som fortæller, hvad der skal gøres ved huset, for at det kan holde på varmen, samt installeret selve pumpen, siger Per Kristensen.

" For mig at se er der tale om en win-win-situation, både for miljøet og for forbrugerne. Vi nedbringer udledningen af CO2, og kunderne kan se frem til nogenlunde stabile priser." PER KRISTENSEN.

Rammebetingelser for fjernkøling koster tusindvis af job

Bedre rammevilkår for fjernkøling i Danmark vil skabe tusindvis af arbejdspladser og åbne op for et lukrativt eksportmarked. Derfor har brancheorganisationen Fjernvarmindustrien, DI Energi og Dansk Fjernvarme taget initiativ til at drøfte problematikkerne på et møde med Energistyrelsen.

Nuværende rammebetingelser forhindrer virksomheder i at etablere fjernkøling. Det koster både arbejdspladser, tabte eksportmarkeder og muligheden for at sænke CO2 udledningen.

"Fjernvarme og fjernkøling skal reguleres efter ens principper, ellers får vi aldrig den mængde fjernkøling, som Danmark har potentiale til. Dermed går vi glip af vitale referenceprojekter, innovation og erfaringsopbygning, som kan skabe det næste eksporteventyr for danske virksomheder", udtaler Lars Hummelmose, direktør i Fjernvarmeindustrien.

Energistyrelsen har igangsat en undersøgelse, der skal kortlægge behov for fjernkøling i Danmark, samt fjernkølingens eventuelle synergier med fjernvarmen. Resultatet af undersøgelsen ventes at foreligge i marts 2014.

"Når resultaterne af undersøgelserne foreligger vil vi indgå dialog med politikerne om hvad der skal ændres, så vi kan komme gang med udbygningen af fjernkøling i Danmark" siger Lars Hummelmose.

Fra EnergySupply.DK