TEMADAG OM STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

KOM OG HØR OM NY STØTTEPULJE TIL DEMONSTRATION AF STORE ELDREVNE VARMEPUMPER I FJERNVARMESEKTOREN – SAMT ØVRIGE INITIATIVER, DER ET SAT I SØEN FOR AT FREMME UDBREDELSEN AF STORE VARMEPUMPER.
 
Energisystemet er under hastig forandring. Elandelen fra vind øges hurtigere end forventet. Og de decentralt naturgasfyrede kraftvarmeværker er under økonomisk pres grundet lavere elproduktion og udfasning af grundbeløbet.
 
I 2020 forventes det, at der vil være installeret 550 MWvarme leveret fra eldrevne varmepumper.
 
Vind, varmepumper og fjernevarme er en rigtig god løsning, men udviklingen går meget langsom. Derfor er der med den seneste finanslov vedtaget en støttepulje på 2 gange 27,5 millioner kr. for årerene 2015 og 2016 til at støtte demonstration af store eldrevne varmepumper i fjernvarmesektoren.
 
Energistyrelsen er i gang med at ansætte medarbejdere til et rejsehold, som skal rådgive fjernvarmeværker om de konkrete muligheder for at etablere en stor varmepumpe.
 
Yderligere tiltag, som præsenteres på temadagen, er en drejebog til store varmepumper, et inspirationskatalog med varmepumpeprojekter i Danmark og et simpelt beregningsværktøj til selskabsøkonomien i et
varmepumpeprojekt.
 
Hvilke demonstrationsmuligheder er der for store varmepumper? Hvordan vælger man den rigtige varmekilde? Hvordan dimensioneres store varmepumper korrekt? Hvilke værktøjer findes der? Og hvordan er den samfundsøkonomiske vinkel på emnet? Det er alle spørgsmål, som vil blive taget op på dagens indlæg.