Kursus om varmepumper 9. marts 2011

”Varmeplan 2010” foreskriver en udvikling af den eksisterende fjernvarmeproduktion gennem etablering af bl.a. vindvenlige kompressionsvarmepumper. Kurset sigter mod at øge deltagernes forståelse for de muligheder og udfordringer, der knytter sig til anvendelse af kompressionsvarmepumper til fjernvarme- og køling. Deltagerne vil blive introduceret til teori og teknik bag væsentlige kompressions-varmepumpe-teknologier, samt få lejlighed til at studere konkrete eksempler på anvendelse af kompressionsvarmepumper i produktion af fjernvarme og -køling. Det er hovedmålet, at deltagerne efterfølgende bedre skal kunne vurdere de teknisk og økonomiske konsekvenser for konkrete løsninger i regi af eget værk.

Materiale fra kurset:

Program

Deltagerliste

Velkomst og introduktion til dagen og indlægsholderne v/ Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Varmepumper i fremtidens energisystem - Systemanalyse, miljø og økonomi v/ Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Varme- og kuldelagringsteknologier, der forbedrer anlæggets systemintegration v/ Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Aktuelle satser og afgifter for elanvendelse i fjernvarmeproduktion v/ John Tang, Dansk Fjernvarme

Store kompressionsvarmepumper med CO2 - Teknik, økonomi og driftserfaringer med fjernvarme og -køling v/ Advansor

Store kompressionsvarmepumper med NH3 - Teknik, økonomi og driftserfaringer med fjernvarme og -køling v/ Thomas Lund og Per Skærbæk Nielsen, Cool Partners ApS

Anlægsdesign og driftsoptimering med EnergyPRO v/ Anders Andersen, EMD International

Evalueringsresultat