Seminar om fjernkøling 23. april 2009

Den 23. april afholdes seminar om fjernkøling i Fjernvarmens Hus, Kolding.

Fjernkøling er på mange måder tæt beslægtet med fjernvarme, og det kan være et nyt forretningsområde. Kølebehovet er stort og stigende til storforbrugere som f.eks. kontorer, serverrum, hoteller, offentlige bygninger, indkøbscentre m.m.

Fjernkøling giver værkerne mulighed for at sælge varme til køleformål om sommeren, hvor der er et stort kapacitetsoverskud f.eks. via affaldsforbrændingsanlæg og anden overskudsvarme. Således opnås driftsoptimering og en bedre udnyttelse af varmeproduktionskapaciteten.

Med udgangspunkt i konkrete erfaringer vil det på seminaret blive belyst, hvor forskellige koncepterne for produktion af fjernkøling er – dels teknisk-økonomisk, dels i forhold til integration med eksisterende anlæg eller processer og dels i forhold til samspillet med resten af energisystemet.

Materiale fra seminaret:

Program

Deltagerliste

Overskudsvarme og absorptionskøling i Hjørring (Thomas Andreasen)

Overskudsvarme og absorptionskøling i Fjernvarmens Hus, Kolding (Robert Blach)

Fire år erfaring med absorptionskøling hos Chr. Hansen (Tommy Kristiansen)

Thisted varmeforsyning (Henrik Schultz)

Fjernkølingsprojektet LOGSTOR (Rasmus Bundegaard Eriksen)

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro (Charles W. Hansen)

Skejby Sygehus samt Strandby (Flemming Ulbjerg)

I København graver vi. Hidtidige erfaringer og nye projekter (Magnus Foged)

Varmedrevne køleanlæg (Lars T. Hansen)

Velkomstintro samt fjernkøling med eldrevne CO2-varmepumper (Morten Boje Blarke)

Evalueringsresultat