Velkommen

Energinet.dk bliver til Energisystem.dk

Der bliver talt meget om Smart Grid, og perspektiverne for et energisystem, der bidrager til indregulering af vindkraft og solceller. Men Energinet.dk er investeringsmæssigt alene beskæftiget med at udbygge el- og gasnettet. Dette til trods for at der bliver advaret om at denne udbygning undergraver rentabiliteten i Smart Grid investeringer. Konsekvensen er at Danmark i praksis må opgive sin målsætning om et energisystem, der er uafhængig af kernekraft og fossile brændsler.

Dette er et problem for Energnet.dks pligt til at gennemføre ”en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning”, der understøtter lovene om elforsyning og vedvarende energi.

Hvorfor nøjes Energinet.dk med at tale smukt om Smart Grid, uden at følge op med investeringer i Smart Grid infrastruktur? Forklaringen findes i den snævre fortolkning af lov om Energinet.dk, der med §1 stk 2 fastlægger at virksomheden varetager det offentlige ejerskab til ”den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet”, hvilket i konventionel forstand er begrænset til det overordnede transmissionsnet.  Ejerskabet til nettet ligger dybt forankret i Energinet.dks selvforståelse og forretningsmodel. Det kan man ikke fortænke dem i.

Det er konkurrencelovgivningen og den konventionelle definition af infrastruktur der forhindrer Energinet.dk i at involvere sig med investeringer på produktionsanlæg og forbrugsenheder, omend når man har gaslagre, så hvorfor ikke ellagre, og varmelagre. Fleksibilitet, vindvenlighed, er infrastruktur.

Forandring starter med en diskussion af hvad vi forstår ved ”infrastruktur” og en indsats for at der på europæisk plan skabes respekt om Danmarks ret til at undsige sig integration med et centralistisk domineret europæisk energisystem, der vil være domineret af fossile brændsler og kernekraft i årtier fremover, til fordel for et lokalt integreret og unikt værdifuldt energisystem, der er baseret 100% på vedvarende energi.

Tiden er inde til at skrotte lov om Energinet.dk til fordel for lov om Energisystem.dk.