Kursus om elkedler og varmepumper 19. marts 2013

Kurset sigter mod at give en aktuel og opdateret forståelse for de muligheder og udfordringer, der knytter sig vurdering, installation, og drift af varmepumper og/eller elkedler i produktionen. Det er målet, at deltagerne efterfølgende bedre kan vurdere de tekniske og økonomiske konsekvenser for konkrete løsninger på eget værk. Deltagerne vil blive introduceret til teori og teknik bag både høj- og lavspændingselkedler samt kompressionsvarmepumper, og høre om konkrete og aktuelle erfaringer med drift.
 

Deltagerliste

Introduktion til elkedler og varmepumper v/ Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Case-studier v/ Niels From

Elmarkedet v/ Jørgen Morild, EnergiDanmark

Evalueringsresultat