Kursus om elanvendelse i fjernvarmen 4. februar 2014

Kurset sigter mod at give en aktuel og opdateret forståelse for de muligheder og udfordringer, der knytter sig til vurdering, installation og drift af elkedler og/eller varmepumper i produktionen. Det er målet, at deltagerne efterfølgende bedre kan vurdere de tekniske og økonomiske konsekvenser for konkrete løsninger på eget værk. Deltagerne vil blive introduceret til teori og teknik bag både høj- og lavspændingselkedler, kompressionsvarmepumper samt absorptionsvarmepumper, og høre om konkrete og aktuelle erfaringer med drift.

Materialer