Kursus om elkedler og varmepumper 13. marts 2012

Kurset sigter mod at give en aktuel og opdateret forståelse for de muligheder og udfordringer, der knytter sig vurdering, installation, og drift af elkedler og/eller varmepumper i produktionen. Det er målet, at deltagerne efterfølgende bedre kan vurdere de tekniske og økonomiske konsekvenser for konkrete løsninger på eget værk. Deltagerne vil blive introduceret til teori og teknik bag både høj- og lavspændings-elkedler, kompressionsvarmepumper, samt absorptionsvarmepumper, og høre om konkrete og aktuelle erfaringer med drift.
 

Deltagerliste

Introduktion til elkedler og varmepumper v/ Morten Boje Blarke, Aalborg Universitet

Brædstrup Case Studie v/ Per Kristensen, Brædstrup Fjernvarme

Elmarkedet v/ Jørgen Morild og Jens Therkelsen, EnergiDanmark

Gruppeoplæg: Kompressionsvarmepumper v/ Thomas Lund, Cool Partners

Gruppeoplæg: Absorptionsvarmepumper v/ Mark Lange, RAMBØLL

Gruppeoplæg: Elkedler v/ Carsten H. Sørensen og Leif Hornbak, Tjæreborg Industri

Evalueringsresultat

Uddrag fra Energistyrelsens teknologikatalog om elkedler og varmepumper