20 procent af fjernvarmen i Videbæk kommer nu fra vindenergi

Herning Folkeblad | 02.01.2014 | Side 17 | Baseret på artikel af OLE SKYDT

De mange vindmøller er blevet storleverandører til fjernvarmeforsyningen i Videbæk. Næsten 20 procent af brændslet i fjernvarmeforsyningen kommer nu fra el. Resten klares med naturgas.

-Vi har det seneste år brugt syv millioner kWh el, siger driftschef Ib Melsen, Videbæk Energiforsyning, der styrer det lokale kraftvarmeværk. Det svarer til el-forbruget i 1700 husstande.

Fjernvarmen produceres i den elkedel, som i 2011 blev installeret på kraftvarmeværket som en bedre dypkoger. Den forvandlede det første år godt en million kWh strøm til fjernvarme. Forklaringen på den kraftige stigning i varmeproduktion i elkedlen er enkel: Kedlen bruges, når der er overskud af strøm på elnettet. Og det er der, når det blæser meget. Vindmøllerne producerer mere strøm, end der er behov for.

-Og så presses priserne på el, siger Ib Melsen.

Elkedlen på kraftvarmeværket er pt den eneste måde, som man i dag kan oplagre energien fra vindmøllerne på: At omdanne den til varme. Varmen kan så akkumuleres som varmt vand i fjernvarmesystemet i første omgang i den store varmetank. Dermed er alle husstande i Videbæk så at sige med til at aftage vindmøllestrøm både i stikkontakterne og via radiatorerne.

El-kedlen består af tre tynde stave på omkring 70 centimeter midt i kedlen. De kan på få minutter varme 8400 liter vand op til knap 100 grader. For at kunne hente de store mængder el ind til kraftvarmeværket er der gravet en 2000 meter lang højspændingsledning ned fra 150 kilovolt-stationen ved Videbæk hen til varmeværket. Også varmeværkerne i Ringkøbing og Hvide Sande aftager overskudsstrøm. Det er strøm, der i dag sælges meget billigt -og derfor også strøm, som varmeværkerne kan købe til en god pris.