Brændt biomasse bliver til LEC-certifikater

Flere og flere danske biomasse-kraftværker optjener og videresælger LEC-certifikater, som giver ihændehaveren mulighed for at opnå skattelettelser i England. Energi Danmark har netop skaffet godkendelser til Haslev Kraftvarmeværk og Masnedø Kraftvarmeværk. Hver eneste dag, danske biomasse-kraftværker afbrænder halm eller skovflis, går der profit op i røgen. For det er ikke alle kraftværkerne, der har modtaget en certificering efter de britiske LEC-regler (Levy Excemption Certificate). På Haslev Kraftvarmeværk og Masnedø Kraftvarmeværk er driftsspildet forbi. Begge kraftværker har netop modtaget den officielle accept fra de britiske myndigheder. Så nu optjener og videresælger kraftværkerne LEC-certifikater, som er særdeles eftertragtede blandt engelske virksomheder. - For os som forsyningsselskab er det utroligt vigtigt, at vores samarbejdspartnere er opmærksomme på de muligheder, der er for at optimere vores drift og forbedre vores bundlinje. Her er LEC-certifikaterne et godt eksempel, da vi opnår en ekstra indtjening uden at skulle foretage nogen investering eller løbe nogen risiko. Vi er derfor meget glade for, at akkrediteringen er kommet i hus, og at vores CO2-neturale el-produktion nu giver en ekstra bonus, siger administrerende direktør Søren U. Mikkelsen fra Vordingborg Forsyning, der ejer Masnedø Kraftvarmeværk.

Læs mere: http://www.elteknik-online.dk/?p=6200

Vejen til flere varmepumper

Danmark er midt i at omstille energisektoren. Varmepumper i vores boliger spiller en vigtig rolle i den omstilling, da varmepumper blandt andet skal aftage en stor del af den vedvarende energi. Men varmepumper udrulles i dag ikke i en hastighed, så det understøtter elektrificeringen og den øgede andel af vind. Nytænkning og nye forretningsmodeller for varmepumper er vejen frem, siger Dansk Energi.

Læs mere: http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2013/Oktober/13_10_02C.aspx

Kommunegaranti til Asaa og Flauenskjold

I Assa drejer det sig om en kommunegaranti for optagelse af et lån på 15 mio. kr. Pengene skal bruges til at opføre et solvarmeanlæg ved Dammensvej i Asaa. Brønderslev Kommune har ikke stillet andre garantier for låneoptagelse til Asaa Fjernvarme. Byrådet godkendte tilbage i januar at afståelsen af det areal, der skal bruges til anlægget kan inddrages på ekspropriationslignende vilkår. I Flauenskjold ønsker Flauenskjold Varmeværk også at opføre et solfangeanlæg, og ønsker at Brønderslev Kommune skal stille en kommunegaranti for et lån på 8 mio. kr. Denne anmodning imødekom Byrådet også. Kommunen har i forvejen stillet en garanti til Flauenskjold Varmeværk, som har en restgæld på 3,4 mio. kr. I samme forbindelse imødekom Byrådet en anmodning om, at det areal, der skal bruges til det nye solvarmeænlæg, også i Flauenskjold kan inddrages på ekspropriationslignende vilkår.

Læs mere: http://www.kanalbroenderslev.dk/index.php?id=7&tx_ttnews%5Btt_news%5D=27601&cHash=983d3adadf80153120abc369698ac6b4