Brændt biomasse bliver til LEC-certifikater

Flere og flere danske biomasse-kraftværker optjener og videresælger LEC-certifikater, som giver ihændehaveren mulighed for at opnå skattelettelser i England. Energi Danmark har netop skaffet godkendelser til Haslev Kraftvarmeværk og Masnedø Kraftvarmeværk. Hver eneste dag, danske biomasse-kraftværker afbrænder halm eller skovflis, går der profit op i røgen. For det er ikke alle kraftværkerne, der har modtaget en certificering efter de britiske LEC-regler (Levy Excemption Certificate). På Haslev Kraftvarmeværk og Masnedø Kraftvarmeværk er driftsspildet forbi. Begge kraftværker har netop modtaget den officielle accept fra de britiske myndigheder. Så nu optjener og videresælger kraftværkerne LEC-certifikater, som er særdeles eftertragtede blandt engelske virksomheder. - For os som forsyningsselskab er det utroligt vigtigt, at vores samarbejdspartnere er opmærksomme på de muligheder, der er for at optimere vores drift og forbedre vores bundlinje. Her er LEC-certifikaterne et godt eksempel, da vi opnår en ekstra indtjening uden at skulle foretage nogen investering eller løbe nogen risiko. Vi er derfor meget glade for, at akkrediteringen er kommet i hus, og at vores CO2-neturale el-produktion nu giver en ekstra bonus, siger administrerende direktør Søren U. Mikkelsen fra Vordingborg Forsyning, der ejer Masnedø Kraftvarmeværk.

Læs mere: http://www.elteknik-online.dk/?p=6200