Kraftvarmen i alvorlig fare

Kraftvarme har de sidste årtier været Danmarks energieffektive guldæg. Men de 250 decentrale danske kraftvarmeværker producerer nu mindre end halvdelen af den el, de tidligere producerede. Desuden er omtrent 35 procent af den centrale kraftværkskapacitet lukket eller lagt i mølpose. Kraftvarmeværkerne kan ikke klare sig i konkurrence med vindmøller og norsk vandkraft. Risikoen er hastigt voksende varmepriser for fjernvarmeforbrugere, og at vi ikke kan opretholde den høje danske elforsyningssikkerhed.

Læs mere: http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2013/September/13_09_26A.aspx

Overskudvarme blir til fjernvarme

Overskudsvarme skaber fjernvarme til 1700 husholdninger

Haldor Topsøe A/S og E.ON har indgået et samarbejde, hvor E.ON vil udnytte overskudsvarme fra Haldor Topsøes produktion i Frederikssund og benytte det til fjernvarme.

I slutningen af august blev et større gravearbejde igangsat for at lægge godt 400 meter fjernvarmerør i jorden mellem Haldor Topsøes produktionsanlæg i Frederikssund og E.ONs fjernvarmenet. Arbejdet forventes afsluttet inden årets udgang.

Når de nye fjernvarmerør er på plads vil der årligt blive transporteret omkring 30- 35.000 MWh overskudsvarme i form af varmt vand, der ellers skulle have været nedkølet og var gået til spilde.

Varmen kan i stedet benyttes i fjernvarmenettet og svarer til det årlige varmeforbrug i 1700 husholdninger.

- Det her er en særdeles energieffektiv løsning, hvor vi nyttiggør en anseelig mængde energi, der ellers ville være gået tabt. Aftalen er kommet på plads på baggrund af et fortrinligt samarbejde mellem Haldor Topsøe, E.ON og Frederikssunds kommune, siger Henrik Rasmussen, COO, E.ON Danmark.

- Haldor Topsøes produkter sparer energi og reducerer miljøbelastningen verden over. På fabrikken i Frederikssund arbejder vi også på at spare energi. At udnytte overskudsvarmen har længe stået på ønskesedlen. Tidligere har krav til fremløbstemperaturen været højere end vi kunne levere. Men E.ON har arbejdet målrettet på at tilpasse fjernvarmesystemet, så overskudsvarmen nu kan udnyttes. Når anlægget kører spares miljøet for over 6000 ton CO 2 per år og ca. 2,5 ton NO x per år, siger energichef i Haldor Topsøe, Jan Ove Jensen.

Borgmester Ole Find Jensen fra Frederikssund Kommune hilser også projektet velkommen og udtrykker ros til initiativet fra både E.ON og Haldor Topsøe.

- Projekter ligger helt i tråd med kommunens ønske om at bruge grøn energi og få skabt en mere bæredygtig energi produktion. Det glæder mig derfor, at et sådant initiativ kommer fra to så vigtige aktører i vores lokalområde. Vel at mærke et initiativ, der kommer borgerne til gavn i form af overskudsvarme, der ellers ville være gået tabt. Det er både en lokal og samfundsmæssig god løsning, som vi forhåbentlig vil se flere af i årene fremover, lyder det fra Ole Find Jensen.

Fjernvarmeforbrugerne i Frederikssund vil fra starten af december få adgang til overskudsvarmen fra Topsøes produktion, og forventningen er at det vil føre til reducerede omkostninger for slutbrugerne.

Læs mere: http://www.frederikssund.dk/composite-15837.htm