Solvarme og varmepumper i gartnerier

Onsdag den 9. oktober kl. 16.30 Hos Knud Jepsen A/S, Skanderborgvej 193, 8382 Hinnerup Denne aften skal vi se på solvarme, varmeekstraktion og varmepumper hos gartneriet Knud Jepsen A/S Knud Jepsen A/S har i løbet af 2012 og 2013 installeret varmepumper og 3 forskellige testopstillinger med solfangere og varmeekstraktion i væksthuse. Systemet har ikke været afprøvet før og der har været mange udviklingsomkostninger under vejs, derfor har projektet kun været muligt med tilskud fra EUDP. De 3 forskellige opstillinger er lavet for at teste hvilken der er mest effektiv til energiopsamling og samtidig praktisk anvendelig. Håbet er at det mest effektive system kan tilpasses og bruges i gartneriets andre afdelinger og ikke mindst hos andre gartnerier i fremtiden og på den måde bidrage til at reducere branchens forbrug af fossile brændsler til opvarmning. Solfangerne og varme ekstraktions-enheden er placeret inde i væksthusene hvorfra de i dagtimerne leverer lavtemperaturvand til varmepumperne, som opgraderer det til højtemperaturvand inden det lagres i akkumuleringstanken til senere brug. Knud Jepsen A/S forventninger til systemet er at det kan dække en stor del af varmebehovet i forårs og sommerperioden og dermed reducere forbruget af naturgas betydelig. Averhof Energi Anlæg A/S vil fortælle om teknikken bag og om de generelle muligheder for brug af industrielle varmepumper i gartnerier. Thomas Østerby fra Knud Jepsen A/S vil fortælle lidt om gartneriets foreløbige erfaringer med drift af anlægget. Der vil være sandwich i pausen sponsoreret af Averhof Energi Anlæg A/S Arrangementet forventes afsluttet ca. kl. 19:00 Tilmelding nødvendig senest den 6. oktober. Tilmelding med navn, tlf. og evt. firma, tilmelding kan ske til: Thomas Østerby: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tlf. 60391275 Vel mødt. DUG Jylland

Læs mere: http://www.dug-danmark.dk/?p=1049