Kraftvarmen i alvorlig fare

Kraftvarme har de sidste årtier været Danmarks energieffektive guldæg. Men de 250 decentrale danske kraftvarmeværker producerer nu mindre end halvdelen af den el, de tidligere producerede. Desuden er omtrent 35 procent af den centrale kraftværkskapacitet lukket eller lagt i mølpose. Kraftvarmeværkerne kan ikke klare sig i konkurrence med vindmøller og norsk vandkraft. Risikoen er hastigt voksende varmepriser for fjernvarmeforbrugere, og at vi ikke kan opretholde den høje danske elforsyningssikkerhed.

Læs mere: http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2013/September/13_09_26A.aspx