Kommunegaranti til Asaa og Flauenskjold

I Assa drejer det sig om en kommunegaranti for optagelse af et lån på 15 mio. kr. Pengene skal bruges til at opføre et solvarmeanlæg ved Dammensvej i Asaa. Brønderslev Kommune har ikke stillet andre garantier for låneoptagelse til Asaa Fjernvarme. Byrådet godkendte tilbage i januar at afståelsen af det areal, der skal bruges til anlægget kan inddrages på ekspropriationslignende vilkår. I Flauenskjold ønsker Flauenskjold Varmeværk også at opføre et solfangeanlæg, og ønsker at Brønderslev Kommune skal stille en kommunegaranti for et lån på 8 mio. kr. Denne anmodning imødekom Byrådet også. Kommunen har i forvejen stillet en garanti til Flauenskjold Varmeværk, som har en restgæld på 3,4 mio. kr. I samme forbindelse imødekom Byrådet en anmodning om, at det areal, der skal bruges til det nye solvarmeænlæg, også i Flauenskjold kan inddrages på ekspropriationslignende vilkår.

Læs mere: http://www.kanalbroenderslev.dk/index.php?id=7&tx_ttnews%5Btt_news%5D=27601&cHash=983d3adadf80153120abc369698ac6b4