Fælles om varmen -men uden fjernvarme

Stor interesse for billigt og miljøvenligt forsøg i Sdr. Vissing, af Carina Mayner This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SDR. VISSING -Det er først i 2030, at borgerne i Horsens Kommune ifølge kommunens strategiplan skal kunne opvarme deres huse uden brug af oliefyr. Men hvorfor ikke starte allerede nu? Det gør i hvert fald beboerne i de ca. 30 husstande, som lige nu overvejer at være med i et fælles projekt om billig varme til husstande uden for Brædstrup Fjernvarmes forsyningsområde.

Altså helt derude, hvor det til enhver tid vil være for dyrt at etablere store rør til transport af det varme vand via fjernvarme.

Bag demonstrationsprojektet står Horsens Kommune, Insero Energy og faktisk Brædstrup Fjernvarme, der kommer til at stå for serviceaftaler og afregning af forbrugt varme.

Tovholder på den del af forsøget er tidligere direktør for varmeværket, Per Kristensen, der indtil nu har oplevet seriøs interesse fra omkring 50 af de ca. 150 husstande, der tilsammen udgør Sdr. Vissing og omegn.

-Mit bud er, at ca. 30 husstande ender med at tilslutte sig, og det er vi i grunden godt tilfredse med. Flere kan jo komme til senere, siger ingeniøren, der i denne sammenhæng arbejder som konsulent for sin tidligere arbejdsplads, Brædstrup Fjernvarme.

Faste priser

Hele ideen med projektet er at installere varmepumper i de tilmeldte huse og koble den nye varmeløsning til elnettet.

Varmekunden skal ikke betale for investeringen, for varmepumpe m. v. og heller ikke bekymre sig om vedligeholdelse af anlægget. Det gør i dette tilfælde Insero Energy.

Kunden skal derimod betale for den forbrugte varme, der afregnes via en varmemåler - præcis som tilfældet er ved fjernvarme. Og varmepriser bliver fastlåst til den officielle el-pris.

Det kan meget vel give anledning til direkte fald i varmeprisen og dermed besparelser, fordi strømmen i disse år er relativt lav bl. a. på grund af mere og mere vindog solenergi.

Win-win-situation -For mig at se, er der tale om en win-win-situation både for miljøet og for forbrugerne.

Vi nedbringer udledningen af CO2, og kunderne kan se frem til nogenlunde stabile priser, fordi vi til enhver tid vil følge de officielle elpriser, siger Per Kristensen, der regner med, at de tilmeldte kunder i starten vil opleve et decideret prisfald i forbruget af varme, fordi Energistyrelsen har ydet et bidrag til projektet.

Til gengæld skal de slippe ca. 20.000 kr. for overhovedet at blive tilsluttet.

-Men for det beløb får man både besøg af en konsulent, som fortæller, hvad der skal gøres ved huset, for at det kan holde på varmen, samt installeret selve pumpen, siger Per Kristensen.

" For mig at se er der tale om en win-win-situation, både for miljøet og for forbrugerne. Vi nedbringer udledningen af CO2, og kunderne kan se frem til nogenlunde stabile priser." PER KRISTENSEN.