Skal el- og fjernvarmeselskaber drive danskernes varmepumper?

Fjernvarmen.dk | 16.12.2013 |

Det tager for lang tid at betale investeringen i en varmepumpe tilbage. Derfor er der brug for, at private selskaber installerer og driver pumperne for danskerne, mener flere aktører, skriver Ingeniøren. Det er buddet fra aktører og branchefolk på, hvordan man kan få gang i udbredelsen af dyre luft til vand- og jordvarmepumper, der er udråbt som den ideelle erstatning for oliefyr. Det skyldes, at varmepumperne udnytter energien effektivt, fordi de kan køre på VE-strøm fra vindmøller og solceller, og fordi deres elforbrug delvist kan indrettes efter vindmøllerne – hvis ellers varmepumperne er bygget til det. Gennem mange år er der blevet ydet forskellige former for tilskud til varmepumper, der er blevet stillet krav om mærkning og udarbejdet positivlister, installatørerne er blevet uddannet og forbrugerne informeret om korrekt brug af teknologien. Alligevel kører salget stadig på vågeblus her i Danmark.

I 2013 har incitamenterne oven i købet fået en ekstra tand, da det nu er forbudt at installere oliefyr i nybygninger, samtidig med at afgiften på el til opvarmning er blevet sænket markant. Men effekten udebliver. Om årsagerne til forbrugernes tøven konkluderede Cowi for Energistyrelsen i 2011, at de lå i en kombination af for dyre anlæg, mangel på tillid til teknologien og usikkerheder omkring den rådgivning, man fik omkring installationen. Tidligere direktør i Elsparefonden og i dag selvstændig rådgiver Göran Wilke mener, at markedsmodellen er rigtig til at fremme varmepumperne, men at det virkelig skal være et selskab, kunderne har tillid til. For eksempel et lokalt fjernvarmeselskab. »I dag er teknologien på plads, så selskaberne kan overvåge og styre driften og dermed tage det fulde ansvar og risikoen for at levere en stabil og billig varmeleverance fra varmepumperne til kunden,« siger han.