L 207/20081: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre ...

Lovforslaget ændrer energiafgiftslovene som udmøntning af den del af aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat, der vedrører energiafgifterne (ekskl. den nye afgift på andre klimagasser end CO2 og aftrapningen af CO2-bundfradraget, som regeringen fremsætter senere). Overordnet set indeholder lovforslaget følgende elementer: Forhøjelse af energiafgifterne på brændsler og el med henholdsvis 15 pct. og 5 pct. Forhøjelse af grøn energiafgift på el i husholdninger og erhverv med 17 kr. pr. GJ. For erhvervenes fremstilling udgør afgiften lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri. Indførelse af energiafgift på brændsler anvendt til fremstilling i erhverv med 15 kr. pr. GJ. Afgiften udgør lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri. Mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse og metallurgiske processer friholdes i overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv. En fortsat indeksering af energiafgifterne efter 2015. Ens beskatning af central og decentral kraftvarme. Energiafgift på el til belysning. Reglerne vedrørende afgift af el til opvarmning af transformerstationer præciseres, således at der betales afgift heraf. Afgift på køling som ligestiller energi til opvarmning og køling. Forhøjelse af affaldsafgiften via en forhøjelse af deponeringssatsen, indeksering af forbrændingsafgiften og indførsel af afgift på farligt affald.

Landsbyernes fortsatte udvikling.

En landsby er næsten som et levende væsen, den har sin egen puls, traditioner og begivenheder der foregår året rundt. Den er ikke statisk i sin fremtoning, men forandrer sig hele tiden. Gamle går bort/flytter og nye kommer til. Nogle borgere indgår i forskellige sammenhænge i foreninger, begivenheder og andre gør i mindre grad eller slet ikke. Der er i Skelund/Veddum en tradition for at man selv bestemmer hvor meget man bidrager. Og sådan skal det være. I Skelund/Veddum er vi heldige ? for de enheder landsbyerne består af, er godt besat. Man gør sit arbejde og udfylder sin funktion. Sådan har det altid været.   Udfordringen har de senere år været at vedligeholde landsbyen så skolen, købmanden/Brugsen tankstationen lægen og alle de andre bliver ved med at være en del af bybilledet. De traditionelle værktøjer har været, at der har været en række ressourcepersoner der hver har udfyldt deres rolle, og at borgerne så er fulgt med. Men rækker det stadig? Hvis vi kigger på vore landsbyer ? hvad består de så af ?   Brugere.   Borgere, herunder familier, børn, enlige, pensionister ? alle indfødte eller tilflyttere ? og alle med forskellige behov. Borgerne bor i huse, lejligheder, og de behøver vand, varme, el, telefon og internet. Veje forbinder byen med øvrige opland. Fysiske anlæg. Tilførsel af kommunal service, renovering,forsyning, vedligehold af veje, skoledrift og økonomisk støtte af syge eller ledige borgere. Borgerne/Virksomhederne betaler skat for at opretholde den kommunale service i området. Der er frivillige kræfter i mange sammenhænge   Service/virksomhed:   Skolen, med ansatte lærere, skolesøgende børn, skolebestyrelse og en række fælles faciliteter der indimellem benyttes af alle i byen. Købmanden/ Brugsen med ansatte, begivenheder, og adgang til dagligvarer. Lægen, med behandling, henvisning og recepter. Butikker/erhverv/håndværk med andre ydelser, der er rare at have inden for rækkevidde: elbutik, tankstation, mekaniker, frisør og mange andre nødvendige services. Taxa/busselskab. Landbrug, både dyrehold og jordbrug. Entrepnører servicerer bl.a landbrug og private Foderstoffen: forsyninger til landbrug, aftag af korn. Kirke der er tilstede for de store livsbegivenheder for borgerne     Varmeværk: Der leverer varme til husene Vandværk: Vandleverance.   Man kan sige at landsbyen op til 1990 har været i en slags afviklingsfase og at nuværende udviklingsstade er udtryk for en slags nedre eksistensgrænse. Eller sagt på en anden måde så eksisterer vi på laveste mulige blus. Sådan er alle landsbyers vilkår og dette er der egentlig ikke noget nyt i. Men verden kører videre og truslerne består/ændrer sig hele tiden   Lad os se på tilførslerne, for dem kan vi ikke undvære. De handler om vedligehold af fysiske anlæg, forsyning og skoledrift. De er med til at opretholde basis for tilstedeværelsen af byen. Indtil videre er de sikre.   Men basis er ikke alt. Uden indkøbsmuligheder og øvrig service og virksomhed går den ikke. Tilflytning vil stoppe, det vil betyde få børn ved indskrivning i skole. Dødsspiralen er sat i gang. Priserne på husene vil falde. De gode historier vil ophøre.   Med til historien hører jo desværre også etableringen af et kraftvarmeværk i 1995. Ideen var på daværende tidspunkt egentlig en god ide, men vilkårene for driften har ændret sig i takt med den førte nationale energipolitik. En klar trussel her og nu, men på sigt en lempet byrde, da finansieringsudgifterne ( renter og afdrag) vil være på plads ved udgangen af 2015. Rent politisk rumler det i øjeblikket, da man ikke i tiden er glade for fossile brændstoffer (og det er naturgas), men  derimod giver medløb til ikke fossile brændstoffer. Udfordringen i mellemtiden er at arbejde hårdt og målbevidst på at holde prisen så lav som mulig, og hele tiden være opsøgende på tilførselsmuligheder.   Hvad gør vi så. ? Vi er nødt til at oparbejde en ny fælles bevidsthed. Det vil sige at man uanset om man er borger, virksomhed eller serviceenhed, er nødt til at se på sin daglige ageren. Et samlet netværk er den eneste mulighed.   Det betyder at borgere støtter handlen og servicen i området. Det betyder også at service og virksomheder støtter og bruger hinanden. Og at service og virksomhed støtter borgerne. Der skal være en sammenhængskraft. Være bevidste om landsbyen livsbetingelser. Tænke lokalt. Vi skal beslutte os.    

Navne gen.

VIBORG KRAFTVARME A/S: Allan Andersen er udtrådt af bestyrelsen for Viborg Kraftvarme A/S, hvorefter Annette Kløjgaard Jensen er indtrådt. MORSØ VAND APS: Morsø Kommune har stiftet Morsø Vand ApS med en ledelse bestående af Aage Sund Brusgaard, Kaj Kristian Rasmussen, Per Noe, Poul Riis Roesen, Ansgar Riis Nygaard, Ole Christian Sørensen, Viggo Vangsgaard og Jim Friis. NORDJYSK ELHANDEL A/S: Nordjysk Elhandel A/S har ansat Kristian Birkkjær Nielsen som senior økonom. Han kommer fra e..

Dong Energy - Din bolig kan spare dig for meget

Din bolig kan spare dig for meget Ny og stærk alliance gør det nemt at spare på varmeregningen ? og CO2-udledningen DONG Energy, Rockwool, Danfoss og PRO TEC vinduer etablerer nu en stærk alliance, der skal gøre det nemmere for boligejere at spare på energien - og dermed tage et aktivt skridt for at reducere CO2-udledningen. Det handler om opvarmning af boligen: ?Den største post på det private energibudget er opvarmning af boligen ? og ikke el som mange tror. Opvarmning og afkøling står faktisk for to tredjedele af en bygnings samlede energiforbrug, og mange boligejere undervurderer den positive effekt, de vil opnå ved at se varmeforbruget efter i sømmene?, siger Lars Clausen, koncerndirektør i DONG Energy. Totalløsning skal gøre det nemt De fire virksomheder lancerer en totalløsning, der både omfatter isolering, udskiftning af vinduer og installation af varmepumpe. Boligejeren kan få rådgivning, hjælp til valg af produkt og installation samt finansiering til en konkurrencedygtig rente. ?Vi tager vores rolle over for klimaudfordringerne alvorligt. Samarbejdet gør det let for boligejerne at spare på energiforbruget og dermed gøre noget aktivt for klimaet. Samtidig kan der skabes masser af arbejdspladser. Der er nemlig et stort potentiale for energiforbedringer i de fleste boliger. Omkring 70 pct. af den danske bygningsbestand er bygget før 1973, og i den type boliger er besparelser på op til 50% ikke udsædvanligt,? siger Bo Rygaard, administrerende direktør, Rockwool Skandinavien I det nye samarbejde har Danfoss fokus på varmepumper: ?Vi lægger vægt på at have en tæt forbindelse til lokale VVS installatører. Det er helt afgørende, at varmepumpen har den rette størrelse og er rigtigt installeret for at opnå den maksimale besparelse. Ligeledes er det vigtigt at få ordentlig vejledning om mulighederne for jordvarmepumper i forhold til luft-vand varmepumper?, siger direktør for Danfoss Heat Pumps, Claus Bo Jacobsen. Vinduer og døre har stor indflydelse på boligens energieffektivitet. PRO TEC vinduer sikrer, at husets vinduer bliver gennemgået, og der bliver foretaget en vurdering af, hvor det evt. bedst kan betale sig at investere i udskiftninger eller forbedringer. Sådan gør du På dongenergy.dk/cleantech kan enhver beregne, hvor stort besparelsespontiale, der er i boligen. Næste trin er en telefonisk rådgivning, så den rette installatør kan komme på besøg. Han eller hun vurderer boligen, og derefter udarbejdes et tilbud og en finansieringsordning. Fakta om Cleantech-virksomhederne: DONG Energy er totalentreprenør med solid erfaring på energiområdet og kan derfor rådgive den enkelte boligejer om energiforbrug, assistere med ansøgninger om tilskud og finansiering samt være bindeled til installatør. Rockwool koncernen er verdens førende inden for stenulds-teknologi, der forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. Virksomheden er mest kendt for sine isoleringsprodukter, der bidrager til reduktion af energiforbruget og CO2-udledning i bygninger. Danfoss er et af verdens førende kommercielle kompetencecentre inden for varmeområdet. Bl.a. har Danfoss årelang erfaring med produktion af varmepumper og har etableret et stærkt vidensenter for varmepumpeteknologi.. Danfoss har et tæt samarbejde med installatører, som har gennemgået en grundig uddannelse inden for dimensionering, installation og rådgivning omkring varmepumper PRO TEC vinduer leverer markedesledende lavenergi vindues- og dørløsninger i kombinationerne træ/aluminium og træ/GRP, som sikrer markante besparelser på varmeregningen. Begge produkter leveres i et væld af varianter og farver som imødekommer ethvert bygningsbehov. Yderligere oplysninger: Rockwool: Lars Wodschow IR and Corporate Communications Tlf: +45 46 55 80 36 Mobil: +45 40 97 81 93 Danfoss: Nikolaj Stig Nielsen Communications Director Tlf: +45 7488 7226 Mobil: +45 2374 1071 PRO TEC vinduer Nikolaj Haulrik Salg - Marketingdirektør / Sales & Marketing Director Tlf: +45 96101318 Mobil+45 23280396 DONG Energy: Morten Kidal Media Relations Tlf: +4599559583 ------------------------------------------------------------ Denne information blev leveret af Cision http://www.cisionwire.dk Følgende filer kan downloades: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1196839&fn=wkr0003.pdf