Danskerne køber flere energirigtige varmekilder

Energibesparende varmekilder finder i stigende omfang vej til de danske hjem. Salget af varmepumper, solvarmelæg og A-mærkede gaskedler er således steget markant de seneste år.     Det viser tal, som TEKNIQ Installatørernes Organisation har indhentet fra producenter og brancheforeninger.

Sæt fut i dansk biogas

Gylle er ikke bare gylle, men en kilde til vedvarende energi, hvis det omformes til biogas. Det er der stort potentiale i for både landmænd, klima og forbrugere. Men for at komme videre, skal der opføres mange flere anlæg til forgasning af gyllen, og biogassens plads i de decentrale kraftvarmeværk skal sikres. Det kræver politisk handling, men regeringen slæber desværre på fødderne. I dag er det under 5% af gyllen, der anvendes til biogas. Den afgassede gylle fra biogasanlæg lugter mindre og planterne kan bedre opsuge kvælstoffen så den ikke udvaskes til søer og åer. Landbruget står for en stor del af udledningen af drivhusgasser, og skal bære sin del af opgaven med at nedbringe forureningen. Danmark har forpligtet sig til at reducere udslippet fra landbruget med 20% inden 2020. Flere biogasanlæg ville være et vigtigt skridt på vejen. Miljøministeren burde få samlet kommunerne, landbruget og Danmarks Naturfredningsforening for at finde de bedste steder at bygge nye biogasanlæg, men han bliver siddende på hænderne, selvom det kun kan gå for langsomt.   SF har fået indført nye pristilskud, som er et fremskridt. Men det nytter ikke noget, hvis der ikke er de fornødne anlæg til forgasse gyllen. SF vil vende produktion af gylle fra en tikkende miljøbombe til en brik i fremtidssikringen af Danmarks energiforsyning. Vi foreslår derfor også at belønne landmænd for at bruge gyllen til biogas, og at udskifte naturgas med biogas i de decentrale kraftvarmeværker. Et skridt på vejen til mindre CO2-udslip, mindre afhængighed af naturgas og økonomisk fremskridt. Jyske Vestkysten den 21. marts 2009