Klimaplan: Skær 90 procent af C02-udslippet og spar milliarder

  De to perspektiver er  Ingeniørforeningens bud på en dansk klimaplan, der viser vejen mod et energisystem, som udelukkende baserer sig på vedvarende energi. Planen præsenteres på en høring i dag i Ingeniørhuset i København. IDAs Klimaplan 2050, som udspillet hedder, er resultatet af måneders intenst arbejde, hvor ingeniører og andre fagfolk har leveret arbejdskraft og input til planen.  Hvad økonomien angår, stiller planen i udsigt, at Danmark allerede fra 2015 vil kunne høste årlige besparelser på op mod 13 mia. kr., alt afhængig af udviklingen i brændselspriserne.    Vindmøller og biomasse udgør rygraden i Klimaplan 2050, hvor 70 procent af el-produktionen er baseret på vindkraft, og størstedelen af kraftvarmeproduktionen er baseret på biomasse og affald. Men en fremtid der baserer sig 100 procent på vedvarende energi, kommer ikke af sig selv. Realiseringen af Klimaplan 2050 kræver, at en række initiativer sættes i værk: ”Det vil være nødvendigt, at vi øger forskning og innovation inden for de kritiske teknologier, planen bygger på. Når vi taler om vindmøllerne, er det desuden væsentligt, at der hurtigst muligt udarbejdes en langsigtet plan for udbygningen af hav- og landmøller. Derudover skal vi udnytte de store potentialer, der er for at reducere energiforbruget i industrien, i boligerne og på vejene samt mindske klimabelastningen fra landbruget”, understreger Søren Skibstrup Eriksen fra Ingeniørforeningen. Se planen

Skat: Vi har stadig 17 mio. cigaretter liggende

Konfiskeret: I går brændte Skat 8,8 millioner cigaretter af i Haderslev Kraftvarmeværk, men det er blot toppen af de bunker af cigaretter, som Skat har liggende i deres pakhus. - Vi har stadig en 16-1…

Skorsten brød i brand på kraftvarmeværket

Først på eftermiddagen i går opstod der brand i den ene skorsten hos Silkeborg Kraftvarmeværk på Kejlstrupvej. Branden opstod i den øverste del af tagkonstruktionen omkring skorstenen, og brandf...

Brand på kraftvarmeværk

Én person blev kørt til sygehuset, efter at der udbrød brand i nærheden af skorstenen på kraftvarmeværket i Silkeborg.