Kraftvarmeværker er fanget i ond prisspiral

Haslev: Dansk Fjernvarme foreslår nu at gasfyrede varmeværker kan skifte til flis eller halm Tvangsbinding til naturgas en dyr fornøjelse for blandt andet fjernvarmekunder hos E.ON?s varmeværk i Terslev. Men de er ikke alene. Den gamle tvangsbinding er en alvorlig og dyr fornøjelse for 400.000 fjernvarmeforbrugere på landets 250 decentrale kraftvarmeværker. 123 af disse fjernvarmeværker kan i dag ikke konkurrere varmeprismæssigt med individuel naturgas, deriblandt varmeværket i Terslev. De 123 decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker er fanget i ond prisspiral. De er tvunget til at bruge naturgas, som er et for dyrt, fossilt brændsel. De må ikke vælge billigere og grønne brændsler som flis eller halm. Fjernvarmeværkerne er el-reserve, men producerer reelt ikke el længere, fordi de ikke kan konkurrere med kul og vindmøller på grund af prisen på naturgas. Det skriver Dansk Fjernvarme i en pressemeddelelse. De bør få lov at vælge biomasse, og samtidig fastholde muligheden for kraftvarme på naturgasmotorer, mener Dansk Fjernvarme. De seneste seks år har de været ramt af afgiftsstigninger på 70 procent. Ekstraomkostningen er cirka 3000 kroner årligt for en almindelig husstand. - Det er en ond spiral, de uforskyldt er havnet i, og som nu rammer forbrugerne på værkerne rigtig hårdt i form af høje varmepriser, som sagtens kan reduceres. Tilmed på en mere grøn måde, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen. Værkerne skal ganske enkelt have lov at vælge biomassekedler svarende til halvdelen af den effekt, værkernes naturgasmotoranlæg har. En mulighed som tilmed vil være helt i tråd med politikernes energiforlig fra 2012, hvor målet er udfasning af fossile brændsler i el og opvarmning i 2035 og allerede en halvering af det fossile brændselsforbrug i 2020. Med Dansk Fjernvarmes forslag vil man fastholde muligheden for at bruge kraftvarmen fra de elproducerende motorer, når der er behov i el-systemet, men man vil ikke være tvunget til at bruge naturgas til den produktion, der kun er varme. Såkaldt kedelproduktion. Dansk Fjernvarme har analyseret på udviklingen de seneste år, og grunden til, at naturgasmotoranlæggene står stille er, at de ikke kan konkurrere prismæssigt med vindmøller og kul. Naturgassen er simpelthen for dyr et brændsel i den sammenhæng. Flere af værkerne har stort set ikke kørt de seneste halvandet års tid. Meldingerne er således, at flere værkers motorer kun har kørt ca. 350 timer, altså mindre end en time om dagen. Alt for lidt til at gøre driften rentabel. - Det er desværre et strukturelt problem med el-systemet, hvor de decentrale kraftvarmeværker er taberne. Dermed rammes fjernvarmeforbrugerne på disse værker utroligt hårdt. Især fordi værkerne er frataget de naturlige handlemuligheder for at sikre forbrugerne bedre og billigere varme, da de er bundet til naturgassen, siger Kim Mortensen. Dansk Fjernvarmes undersøgelser viser, at afgiften på naturgas til kraftvarmeværkerne er steget hele 70 procent siden 2007. Dette er kraftigt medvirkende til at gøre varmepriserne urimeligt høje ? især taget i betragtning, at man ikke må bruge andet brændsel i stedet. Fakta: Der er 250 decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker i Danmark. 123 af disse har udelukkende naturgas som brændsel. Energitilsynet har netop offentliggjort en analyse af, hvorfor der er forskel i varmepriserne hos Danmarks 431 fjernvarmeværker. Analysen slår fast, at brændslet er afgørende for varmeprisen, og at de naturgasfyrede værker er specielt hårdt ramt. Det betyder gennemsnitligt ca. 3000 kr. ekstra på varmeregningen for en almindelig husstand på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18,1 MWh om året. For de 123 med udelukkende naturgas som brændsel er ekstraomkostningen højere. Med energiforliget fra marts 2012 fik de 35 dyreste barmarksværker, der også er decentrale kraftvarmeværker, lov til frit at vælge brændsel eller opvarmningskilde. Disser værker har valgt biomasse i form af halm eller flis eller transmissionsledninger til naboværker med ledig kapacitet. Disse barmarksværker har umiddelbart kunne sænke varmepriser adskillige tusinde kroner. Kilde: Dansk Fjernvarme

Læs mere: http://faxe.netavis.nu/kraftvarmevaerker-er-fanget-i-ond-prisspiral