Til Energiministren

Kræv at kommunerne reviderer deres planer for tilslutning til henholdsvis naturgas og fjernvarme. Begge opvarmningsformer er forurenende, forbruger naturgas der nationalt er opbrugt om 5 til 10 år, og derefter skal importeres til fx Russisk markedspris og på deres vilkår. Vi har allerede set konsekvenserne når et eller flere lande ikke er enige med dem, så lukker de bare for hanen til man makker ret. Indrømmet at der er enkelte nyere værker der anvender biomasse, men de fleste supplerer med gas eller olie. Varmepumper er totalt rene i energifremstilling, de anvender elektricitet som vi kan producere med vindmøller og de anvender energien på tidspunkter (natten), hvor der er overskud af vindkraft. Støt installation af varmepumper med en COP værdi over 4 med 25% i tilskud.  Støt installation af lokalvindkraft i form af små husstandsmøller i landzoner og by landsby miljøer hvor det er muligt, ved at simplificere forretningsgangen administrativt og yde tilskud. Snart har vi bygget de store møller alle de steder det er muligt, så udskifter vi de gamle med større og kraftigere men når det er gjort så er det slut med at øge kapaciteten. Men der er mange enligt liggende gårde og huse ude på landet og i små by miljøer, der sagtens kunne have en husstandsmølle på taget eller en mast i haven. En model der anvendes er med typegodkendte møller af en hvis størrelse, typisk med en kapacitet på 80% af husstandsforbruget på årsbasis. De installeres af autoriserede El-installatører og anmeldes til kommunen, de kræver ikke specielle tilladelser men er generelt lovlige igennem specielle lokalplaner for energi, installationen standser elmåleren når man bruger al sin egen energi, lader måleren løbe baglæns når man producerer mere end man bruger, eller nogle steder blot lader overskuddet gå ud i nettet udenom måleren. Når man bruger mere end man producerer så betaler man normal takst. Disse småmøller vil kunne forøge andelen af elkraft produceret med vindenergi væsentligt, de vil ikke kræve de store investringer, og de vil give beskæftigelse lokalt. Yderligere vil de fremme forskning i effektive småmøller, og måske være med til at reducere størrelsen eller forøge kapaciteten på store vindmøller. Detteindlæg hænger sammen med mit forrige indlæg.

Læs mere: http://blog.tv2.dk/11-september/entry330033.html