Biogas i Ringsted vil aldrig kunne betale sig

Hvis det står til de lokale svineproducenter omkring Ringsted, så skal kommunens skatteborgere betale for at undgå gyllestanken i fremtiden. Landboforeningen Gefions formand Torben Hansen vil undersøge muligheden for at få etableret et biogasanlæg i Ringsted. Han har fundet sammen med formand for Byplan- og boligudvalget i Ringsted Kommune Thorkil Mølgaard og folketingsmedlem for Konservative Chr. Wedell-Neergaard. Alle tre er svineproducenter, og har derved en stor interesse i et biogasanlæg, som derved kan løse et affalds- og lugtproblem, nemlig gyllen. Men inden alle falder i svime over dette umiddelbare gode initiativ, er der et par ting man skal have for øje. Svineproducenterne selv har ikke tænkt sig at rejse midlerne til etableringen af dette kostbare anlæg. Det skal betales af det offentlige, dvs. alle borgere i Ringsted, måske med finansiering af borgerne i Region Sjælland, og måske staten. Samtidig kan det heller ikke udelukkes, ja, faktisk mest sandsynligt, at energiprisen fra biogasanlægget ikke vil følge det normale prisindeks, men efter biogasanlæggets rentabilitet, dvs. indtjening. Et underskud vil blive sendt videre til forbrugerne, som desuden bliver stavnsbundet til at aftage energi fra anlægget. Det kendes allerede i dag. Vi har senest set det i landsbyen Terslev mellem Haslev og Ringsted, hvor varmeregningen fra EON’s fjernvarmeværk i byen er mere end fordoblet i 2009 i forhold til 2008. Både beboerne i Terslev og nabolandsbyen Ørslev er efterladt med en stor regning, som kan tvinge folk fra hus og hjem. Også her er forbrugerne tvungne til at aftage energi fra værket. Barmarksværket i Terslev startede som en god ide i slutningen af 80’erne, men som hurtigt viste sig at være urentabelt. Nu arbejdes der ihærdigt på at gentage fiaskoen med etablering af biogasanlæg. I forvejen er svineproduktionen i Danmarks urentabel og fremtiden for denne branche særdeles usikker. Men ved etableringen af gylle-biogasanlæg bliver vi gjort afhængige af gylle fra en i forvejen urentabel produktion. Herved får man en ”svinefælde”, hvor borgerne skal betale landmænd for at holde svin, så de kan få varme. Nøjagtig på samme måde som vi har set med kulfyrede kraftvarmeværker. Med de store investeringer, som den foreslåede teknologi kræver, vil samfundet for årtier frem have bundet sig til en overdimensioneret, urentabel og på ingen måde miljø- eller klimamæssig forsvarlig industriel svineproduktion, som på den måde vil være sikret statsstøtte ud i al overskuelig fremtid Samtidig viser hollandske forsøg at det kræver uhyggelig megen energi, at udvinde energi af gyllen, så allerede her løber økonomien af sporet. Nu må ansvarlige politikere, både lokalt og i folketinget vågne op og tage afstand fra dette vanvittige initiativ. Ellers kan det komme til at koste borgerne dyrt.