Kær Halvø og Project Zero, lidt fremtidsvisioner og idéer:

 Borgermøde på Kær Af borgerjournalist Jens Andersen, Sønderborg Landsbylauget for Kær Halvø har indkaldt til borgermøde d. 27.8. 2009 kl 19.00 i skyttehuset i Skovhuse. Temaet er landsbyudviklingen på Kær. Det er et prisværdigt initiativ som fortjener opbakning og borgermødet vil forhåbentlig tiltrække mange beboere. Der er mange emner der berører beboerne på Kær i mere eller mindre grad, bla. trafikken, som det fremgår af indkaldelsen. Men også andre emner bør bringes op til diskussion, så her er et par ting jeg mener der kunne være spændende at få diskuteret i dette forum: Fjernvarme: Der skal i 2011 føres en fjernvarmeledning fra Kraftvarmeværket på Vestermark til den Geotermiske station ved Madeskoven. Det ville jo være oplagt ved samme lejlighed at føre ledninger op til Kær Bygade. Udvidelsen af Kærløkke: Efter min mening er institutionen lige nu akkurat så stor som den må være i et så lille samfund som Kær. Måske er den endda allerede blevet for stor. Kolonihaverplanerne ved Tombølgårdvej, er disse planer stadig relevante? Bør de ikke fjernes fra lokalplanen? Trafik: Trafikken og især farten har været et tema i rigtig mange år. Desværre ser det ud til at det er de lokale der har det største problem med at overholde de gældende hastighedgrænser. Derfor virker det en kende tåbeligt at kommunen skal ofre penge på at lave ?hastighedsbegrænsende foranstaltninger? når det kun er almindelig sund fornuft hos de lokale der er behov for. Måske kunne disse foranstaltninger betales via de mange fartbøder der ville kunne udstedes på især Bygaden? Kær Halvø og Project Zero, lidt fremtidsvisioner og idéer: Indvinding af biogas fra svinefarmene, solfangere på staldbygninger, minivindmøller (i stedet for kolonihaver) der sammen med el og varme fra fælles brændselscelleanlæg og evt. kombineret med fjernvarme, kan forsyne landsbyerne Kær og Ormstoft. Der er mange ting vi er fælles om på Kær Halvø og der er endnu flere ting vi sammen ville kunne få stor glæde af.

Læs mere: http://www.kaerhalvo.dk/nyhed/k%C3%A6r-halv%C3%B8-og-project-zero-lidt-fremtidsvisioner-og-ideer/