Grøn vækst ødelægger livet i landdistrikterne

Det bliver døden for landdistrikterne.  Så markant lyder dommen over regeringens udspil om Grøn Vækst fra Frie Bønder – Levende Land Vi havde nok forventet at udspillet skulle tæt op af Dansk landbrug (de store landbrugs organisation), men at det skulle være så dårligt, havde vi ikke forestillet os. En afgift på visse planteværnsmidler sætter blot turbo på de øvrige mere såkaldte skånsomme midler, og jeg er overbevist om, at vi vil se en illegal import af sprøjtemidler fra udlandet. Samtidig lægges der op til at sætte turbo udviklingen mod færre, men større brug. Dermed skal det kun være en meget lille del af befolkningen, der skal eje og drive landbrug. Det er med til ødelægge livet i landdistrikterne og endnu flere vil flytte til byerne. Desuden vil vi se endnu større svinebrug, endnu flere gylletanke og intet loft over hvor store besætningerne og gårdene må. Det bliver slut med mangfoldigheden på landet, ikke flere gårdbutikker og økologien skal industrialiseres. Kvælstofkvoter indføres og skal kapitaliseres som mælkekvoterne, og som giver yderligere økonomisk belastning for erhvervet. Utroligt at regeringen ikke er mere ambiøst på dette område   Her er, hvad vi mener regeringen skulle have spillet ud med: * Udtagning af ca. 100.000 ha. marginaljorder, der kun må bruges til afgræsning og høslæt, men uden sprøjtemidler. * Det skal være attraktivt at holde græssende dyr på udtagne arealer * Landbruget skal være selvforsynende med energi, herunder bioethanol fra raps. * Husdyrholdet, specielt den underskudsgivende svineproduktion, skal omlægges og reduceres betydeligt samt have en bedre geografisk fordeling. * Der bør være lettere adgang til at erhverve landbrugsjord for almindelige danskere. Jo flere aktører, desto større sandsynlig for innovative nybrud og bedre naturgenopretning uden at staten skal betale. Der skal skaffes jord til formålet gennem statslig opkøb og udstykning. * Større incitament til omlægning til økologisk drift gennem bedre støttemuligheder og bedre startvilkår for nyetablerede. * Bedre udnyttelse af den faste del af husdyrgødningen på marken. Den skal ikke afbrændes på kraftvarmeværker * En større del af enkeltbetalingen fra EU skal øremærkes til naturgenopretning, læplantning og skovrejsning * Forskning i udvikling af small-scale farming, både med henblik på udviklingen herhjemme og eksport af know-how til udviklingslande såvel som landbruget i andre videnssamfund