Ambitiøs satsning på energi skal hjælpe med til at løfte Danmark ud af krisen

For at få Danmark tilbage på ret kurs er det afgørende at få gang i økonomien og få skabt nye job. Derfor har vi i SF fremlagt en plan for at skabe 75.000 nye private arbejdspladser over de næste ti år inden for vækstområderne velfærd, sundhed, miljø og energi. På den korte bane har vi foreslået, at fremrykke investeringer for 10 mia. kr. så udbuddet af arbejdspladser kan øges allerede nu og det kan kun gå for langsomt. Danmark skal tilbage i den grønne førertrøje. En ambitiøs satsning på energiområdet vil kunne skabe 50.000 arbejdspladser frem til 2020, hvis der tages udgangspunkt i oppositionens mål for energibesparelser og udbygning med vedvarende energi - der i det store hele svarer til, hvad klimakommissionen anbefaler. Kommissionens beregninger viser desuden, at Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler inden 2050 til en marginal merpris i forhold til at fortsætte med kul, olie og naturgas. Det er derfor afgørende, at vi forsat er i front med vedvarende energi, og med innovation så vi kan sikre en stærk position for danske virksomheder ? og ikke mindst gøre det attraktivt for udenlandske virksomheder at placere udviklingsafdelinger i Danmark. Vind er i Danmark en næsten ubegrænset ressource, som vi skal glæde os over at have ved hånden. Det er SF?s mål at 50 pct. af det nuværende elforbrug skal komme fra vind i 2020. En stor del af udbygningen skal foregå på havet. Vi satser på yderligere tre store havmølleparker frem til 2020, herunder en på Kriegers Flak i havområdet mellem Tyskland, Sverige og Danmark. Men der skal også produceres mere el fra vind på land. Målsætningen er, at el fra vind i stigende grad skal bruges til varmepumper og transport. Det kræver udvikling af et fleksibelt og intelligent el-system så vi får maksimal gavn af at være en del af det nordiske el-marked. Men vind gør det ikke alene. Derfor skal der også investeres i biomasse, biogas, store solvarmeanlæg mv. Vi satser stærkt på energirenovering og på investeringer i mindre energiforbrug i virksomheder. Moralen er sådan set ganske enkel: Jo mindre energi vi kan klare os med, jo billigere bliver det at skifte fra kul, olie og naturgas til vedvarende energi.  

Læs mere: http://blogs.jp.dk/holmsgaardsiagttagelser/2011/02/22/ambiti%C3%B8s-satsning-pa-energi-skal-hj%C3%A6lpe-med-til-at-l%C3%B8fte-danmark-ud-af-krisen/