Vindkraft: Danmark kan nå en stor del af sine 2020-mål med varmepumper og elbiler

Varmepumper og elbiler kan blive en meget vigtig faktor for Danmarks muligheder for at nå 2020-målsætningerne. 40 procent af Danmarks mål for CO2-reduktion i de ikke-kvoteomfattede sektorer kan nås i 2020 ved at satse på intelligent styrede varmepumper og elbiler baseret på vindkraft. Det viser analysen “Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark - Samspil mellem [...]