VEKS forhandler med DONG om køb af kraftvarmeværk i Køge

Høje-Taastrup Kommune er med i VEKS med 14 % – og har 3 af de 22 (kommende) bestyrelsespladser her. Svend-Erik Hermansen er en af de tre lokale repræsentanter, og han udtrykker også stor tilfredshed med den nye udvikling, hvor vi får brugt varmt vand på en mere fornuftig måde. Overskudsvarme fra Avedøreværkerne og fra forbrændingsanlæggene [...]

Læs mere: http://taastrup.wordpress.com/2011/02/18/veks-forhandler-med-dong-om-kb-af-kraftvarmevrk-i-kge/