Professor: Politikerne fatter ikke biomassens begrænsning

Et bredt flertal i Folketinget vil hæve andelen af bioetanol i benzinen. Bioetanolen skal komme fra halm, men det er helt hen i vejret, lyder det fra professor, der påpeger, at energitabet er langt større end ved at fyre halmen i kraftvarmeværkerne.

Læs mere: http://ing.dk/artikel/112396-professor-politikerne-fatter-ikke-biomassens-begraensning?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=nyheder