Finanslov 2011: Fornyet vækst i Danmark

Økonomi- og erhversminister Brian Mikkelsen har netop offentliggjort regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om vækstpakken – Fornyet vækst i Danmark: Risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Styrkelse af markedet for risikovillig kapital med op til 10 mia. kr. i samarbejde med pensionssektoren Der etableres tre låne- og kautionsordninger: - Vækstlån, som er små lån til iværksættere med relativ høj risikoprofil - Vækstkaution 3, som er en udvidelse af den eksisterende Vækstkautionsordning - Mezzaninkaution, som er kaution for ansvarlig lånekapital Unoterede porteføljeaktier (iværksætterskat) Særlig ordning, hvor afkastet af selskabers unoterede porteføljeaktier under visse omstændigheder er skattefri for nye investeringer i små og mellemstore virksomheder. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser Forøgelse af erhvervenes fradrag for moms til 50 pct. ved overnatninger i erhvervsmæssig sammenhæng for at tilnærme vilkårene for danske hoteller mv. til vilkårene i udlandet. Højere bundfradrag ved udlejning af sommerhuse Forhøjelse af bundfradraget fra 10.000 kr. til 20.000 kr. for sommerhusejere, der udlejer deres sommerhus gennem et udlejningsbureau. Etablering af obligatorisk indberetningsordning for udlejningsbureauerne af udlejernes lejeindtægter. Videncenter for Kystturisme Etablering af et Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern kommune. Ægtefællerabat for multimedieskatten Det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for begge ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. Det svarer til en halvering af skattebetalingen for den ene ægtefælle i forhold til de nugældende regler. Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere Mulighed for at anvende ordningen i 5 år til en skattesats på 26 pct. Forøgelse af karantæneperioden for hjemvendte danskere til 10 år mod 3 år i dag. Nedsættelse af afgiften på mættet fedt Reduktion af afgiften på mættet fedt fra 14 kr. pr. kilo til ca. 13 kr. pr. kilo. Provenutabet herved dækkes ved at sætte vinafgiften op, så afgiften på vin svarer til afgiften på øl målt i forhold til alkoholindholdet. Ny motorvej mellem Holstebro og Herning 2,5 mia. kr. til udbygning af strækningen mellem Holstebro og Herning til motorvej. Finansieres ved salg af statslige aktiver. Motorvejen og forbindelsen til Gødstrup vil forventeligt kunne åbne i 2018. Pulje til nedrivning af stærkt misligholdte huse på landet Ny pulje på 100 mio. kr. i 2011 til nedrivning af stærkt misligholdte huse på landet. Kommunerne skal medfinansiere 30 pct. af projektsummen, således at der med den afsatte pulje er 143 mio. kr. til rådighed. Finansiering: · Øget afgift af varmeproduktion fra kraftvarme · Strammere regler for betaling af registreringsafgift på færdselsskadede biler · Gebyr ved stiftelse og ændring af aktie- og anpartsselskaber (Pressemeddelelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. november 2010) Related posts:Skal jeg betale skat af SP Pension? Finanslov 2011: Højere bundfradrag ved udlejning af sommerhuse

Læs mere: http://tilskuddanmark.dk/uncategorized/finanslov-2011-fornyet-v%C3%A6kst-i-danmark/