Afgifter gør kraftvarmens elproduktion på biomasse for dyr

Teknisk set kan de store kraftvarmeværker skifte fra kul til biomasse hurtigt. Men afgiftsspørgsmål gør det urealistisk. Lovjusteringer er nødvendige, lyder det fra Dansk Fjernvarme

Læs mere: http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=51623