Landbrug kræver stop for havvindmøller

Landbrug og Fødevarer foreslår en pause for nye havvindmølleparker indtil 2025 og vil i stedet bruge pengene på støtte til biobrændstoffer, halmfyrede kraftvarme-anlæg og biogas.

Læs mere: http://www.maritimedanmark.dk/?Id=8706