Lokalplan for Jægerspris Kraftvarme

Lokalplanen muliggør opførelse af solfangere med et samlet areal på 13.000 m2

Læs mere: http://www.frederikssund.dk/composite-4088.htm