Dong Energy - DONG Energy lægger Vejen Kraftvarmeværk i mølposen

DONG Energy lægger Vejen Kraftvarmeværk i mølposen DONG Energy har besluttet midlertidigt at lukke Vejen Kraftvarmeværk – eller lægge det i mølposen som det kaldes. DONG Energy har besluttet midlertidigt at lukke Vejen Kraftvarmeværk – eller lægge det i mølposen som det kaldes.Det affaldsfyrede værk lægges i mølposen som følge af en generel mangel på affald i det prisleje, der er nødvendigt for at sikre en rentabel forretning. "I 2008 oplevede vi i Danmark for første gang i mange år en nedgang i mængden af produceret affald, som har fortsat i accelererende takt både i 2009 og i 2010. Det gør, at vi pt. har en overkapacitet i affaldsforbrændingssektoren, som har en stor negativ påvirkning af såvel mulighederne for at få fat på tilstrækkelige affaldsvolumener til forbrænding, som prisdannelsen. De små affaldsforbrændingsanlæg, som det i Vejen, er særligt hårdt ramt, da de prismæssigt ikke kan konkurrere med større affaldsforbrændingsanlæg,” siger Niels Bergh-Hansen, koncerndirektør i DONG Energy.At værket lægges i mølposen vil betyde nedlæggelse af ni stillinger på Vejen Kraftvarmeværk. DONG Energy vil nu gå i dialog med medarbejdernes tillidsrepræsentanter for at forhandle de nærmere detaljer på plads. De berørte medarbejdere er blevet underrettet, men der er ikke sat nogen endelig dato på lukning. Før dette kan besluttes, skal der være en dialog med værkets varmekunde og affaldsleverandører.Der er tale om midlertidig lukning af værket, men der er ikke sat dato på en eventuel genopstart. Det afhænger af situationen på affaldsmarkedet og markedet for afsætning af el og fjernvarme.Lukningen vil ikke have betydning for hverken fjernvarmeforsyningen eller elforsyningen. Yderligere information:Media RelationsUlrik FrøhlkeTlf.: +45 9955 9560 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com Denne information blev leveret af Cision http://www.cisionwire.dkhttp://www.cisionwire.dk/dong-energy/dong-energy-laegger-vejen-kraftvarmevaerk-i-molposen Følgende filer kan downloades: PDF

Læs mere: http://www.cisionwire.dk/dong-energy/dong-energy-laegger-vejen-kraftvarmevaerk-i-molposen