Fossilfrit mål vil løfte teknologiudviklingen på kort og langt sigt

Oppositionen har netop fremlagt et energiudspil, KlimaDanmark 2050 – en energivision, hvor de giver deres bud på, hvornår Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler som olie, kul og gas. Blandt initiativerne i visionen er et mål om, at 50 pct. af vores el skal komme fra vind i 2020. Vindmølleindustrien roser planen, men efterlyser øget fokus på udenlandske transmissionsforbindelser, der er en nødvendig del af en ambitiøs energiplan. ”Et nationalt mål om 50 pct. vindkraft i 2020 er et godt og ambitiøst udspil. Det vil ikke alene bane vejen for et udvidet markedspotentiale, da vi her kan vise, at det godt kan lade sig gøre at integrere store mængder vindkraft, men også bane vejen for teknologiudviklingen hos de danske virksomheder i energibranchen bredt set. Hele energibranchen vil med 50 pct. målet få et værdifuldt udstillingsvindue til glæde for eksport og beskæftigelse i Danmark,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien. Vindmølleindustrien efterlyser dog større fokus på nogle af de tiltag der i praksis skal gøre det muligt at integrere de store mængder vedvarende energi. ”Det er meget fint, at overgangen til mere el i systemet får så stor opmærksomhed, for det er der brug for i fremtiden. Men jeg savner mere fokus på nogle af de værktøjer, der i praksis skal gøre det muligt at integrere de store mængder vedvarende energi. Det handler om øget brug af varmepumper og elbiler. Men det handler også om, at vi får styrket netforbindelserne til udlandet så vi gør markedet for handel med el endnu større og dermed udnytter værdien af det store vindpotentiale Danmark har” siger Jan Hylleberg, og fortsætter, ”Vi ser frem til, at Regeringen fremlægger sit bud og dato for Danmark som fossilfrit samfund, der kommer i forlængelse af Klimakommissionens rapport, der offentliggøres sidst i september. Vi håber på, at de to udspil vil danne grundlag for en ambitiøs dansk plan om Danmark som fossilfrit samfund,” slutter Jan Hylleberg. Klimakommissionen fremlægger deres rapport den 28. september 2010. Læs Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustriens plan for 50 pct. vind i 2020 Læs udspillet fra A, B, F og Ø, KlimaDanmark 2050 (pdf)

Læs mere: http://www.windpower.org/da/presse/nyheder.html#620