Solformørkelse da VK kom til

I dag åbner regeringen et lille vindue for solvarmeudvikling. Men det er ni år for sent. Salget af solfangere gik i stå, da VK trådte til og fjernede tilskud. I dag er Danmark langt bagefter f.eks. Tyskland Solvarmen er et stedbarn i regeringens energipolitik. I den seneste energipolitiske redegørelse fra 2009 kaldes udbygningen med vedvarende energi »kernen i regeringens energipolitik«. Redegørelsen beskriver således i særskilte afsnit visionerne for vindmøller, biomasse, biogas, affald, varmepumper, elbiler, biobrændstoffer m.m. Solvarmen derimod, den nævnes med et - ét - ord i redegørelsen. Regeringens langsigtede energipolitik blev præsenteret i 2007 i udspillet ‘En visionær dansk energipolitik 2025’, og her står ikke engang ét ord om solvarme. læs mere

Læs mere: http://www.information.dk/225820