Fjernvarme selskabet blev mere forgældet 2011 og forbrugerne fik tilbagetalt godt 2,1 million.

Det nye anlæg på Sønderborg LandevejGRÅSTEN: Der blev solgt 17 procent mindre varme til forbrugerne og 15 procent mindre EL  fra Gråsten Varme A/S i 2011 til andelshaverne og elselskabet.. Distributions og administrationsudgifter steg på trods af det med  158 tusinde kroner.  Til gengæld faldt produktionsomkostningerne til en andel af salget på godt 79 %i 2010  til en andel 74% i 2011, hvilket indikerer  at Gråsten Varme A/S  har haft styr på produktionen af både el og varme i  2011. Og forbrugerne fik  tilbagebetalt 2,173 million.  Der blev i årets løb investeret kraftigt, hvilket også kan ses  i balancen for varmeselskabet , som nu  har grunde og bygninger for 7,2 millioner imod sidste år på godt 4,4 millioner. På forsyningsanlægs siden  er  kontoen  vokset fra 27,7 millioner til 32,9 million godt  plus  5,2 million, men den post i balancen som rykker mest er anlæg under opførsel, hvor  beløbet er vokset fra nul og til 8,325  million.  Samlet  er er de materielle anlægsaktiver gået fra 32,4 million og til 48,9 million en stigning på 16,5. million pr 31.12 2011.At aktivisterne er steget kraftig ses også på de kortfristede gældsforpligtigelser, som  er næste fordoblet  fra fra 2010 og til 2011 de samlede gældsforpligtigelser er tredoblet  fra 7,4 million til nu 21,6 million ? og med den forsatte udbygning af solvarme grunden, samt varme  ledninger til både Mågevej ?Ulsnæs m.v. har man  nok ikke set  enden på gældsforøgelsen endnu i selskabet. Som på sigt gerne skulle blive til gavn for de nuværende fjernvarmeaftagere i form af billigere varme.Der er ordinær generalforsamling den 17. april på Den gamle Kro i Gråsten

Læs mere: http://graasten-nyt.blogspot.com/2012/04/fjernvarme-selskabet-blev-mere-forgldet.html