Kjellrup kraftvarmeværk sat i bero til 2013

Repræsentantskabet for det fællskommunale affaldsselskab L90 har i dag besluttet, at udskyde afgørelsen om kraftvarmeværket til en milliard kroner

Læs mere: http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=59800