Klimaplan: Skær 90 procent af C02-udslippet og spar milliarder

  De to perspektiver er  Ingeniørforeningens bud på en dansk klimaplan, der viser vejen mod et energisystem, som udelukkende baserer sig på vedvarende energi. Planen præsenteres på en høring i dag i Ingeniørhuset i København. IDAs Klimaplan 2050, som udspillet hedder, er resultatet af måneders intenst arbejde, hvor ingeniører og andre fagfolk har leveret arbejdskraft og input til planen.  Hvad økonomien angår, stiller planen i udsigt, at Danmark allerede fra 2015 vil kunne høste årlige besparelser på op mod 13 mia. kr., alt afhængig af udviklingen i brændselspriserne.    Vindmøller og biomasse udgør rygraden i Klimaplan 2050, hvor 70 procent af el-produktionen er baseret på vindkraft, og størstedelen af kraftvarmeproduktionen er baseret på biomasse og affald. Men en fremtid der baserer sig 100 procent på vedvarende energi, kommer ikke af sig selv. Realiseringen af Klimaplan 2050 kræver, at en række initiativer sættes i værk: ”Det vil være nødvendigt, at vi øger forskning og innovation inden for de kritiske teknologier, planen bygger på. Når vi taler om vindmøllerne, er det desuden væsentligt, at der hurtigst muligt udarbejdes en langsigtet plan for udbygningen af hav- og landmøller. Derudover skal vi udnytte de store potentialer, der er for at reducere energiforbruget i industrien, i boligerne og på vejene samt mindske klimabelastningen fra landbruget”, understreger Søren Skibstrup Eriksen fra Ingeniørforeningen. Se planen