Dansk erhvervsliv: Grøn Energi Positivt

Regeringens energiudspil ?Vores Energi? får generelt en meget positiv reaktion i dansk erhvervsliv, fordi planen vil sætte skub i omstilling til grøn energi, skabe tusindvis af nye arbejdspladser, og samtidig gavne miljø og klima, Dansk Erhverv såvel som Dansk Industri udtaler, at de støtter ?en klar kurs, der både styrker forsyningssikkerheden og det langsigtede investeringsklima på energiområdet?. De to organisationer mener at den grønne omstilling er påkrævet, og at planen også indeholder et stort potentiale for vækst, hvis den implementeres rigtigt. BIOMASSE biomasse Udspillet åbner for store investeringer i anlæg til fremstilling af biomasse, som både landbrug og energisektoren har ønsket i flere år. Bland andet gives 30% i tilskud til etablering af biogasanlæg, yderligere et ekstra tilskud, hvis man går hurtigt i gang med at bygge, tilskud til biogas til transportformål eller til industri, og endvidere gives ens tilskud til biogas, uanset om den anvendes til el eller videredistribueres til naturgasnettet. Hvis dette ikke giver de ønskede resultater i de kommende par år, skal 25-50 kraftvarmeværker tvinges til at fyre med biogas. Målet er at få opført så mange biogasanlæg, at de på længere sigt kan behandle op mod halvdelen af Danmarks husdyrgødning.

Læs mere: http://byggeogindustri.dk/dansk-erhvervsliv-gron-energi-positivt