Benspænd for klimaplaner

Kraftvarmeværk Thisted venter på svar om mulighederne for at udvide, og kommunen venter på svar om muligheden for at rejse møller på statens arealer.