Stort varmespild fra danske kraftværker

De centrale og kulfyrede danske kraftvarmeværker, vidt berømte for deres uhørt høje virkningsgrad på op imod 90 procent, er slet ikke så effektive endda.I hvert fald ikke i sommermånederne, hvor spildvarmen fra elproduktionen ikke udnyttes, fordi fjernvarmebehovet ikke er særlig stort. Det betyder, at rigtigt meget energi ganske enkelt går til spilde, når værkerne producerer el uden varme.»Man kan godt blive lidt overrasket over de centrale kraftvarmeværkers effektivitet, når man ser på det over hele året. I Danmark snakker vi tit om en virkningsgrad på op imod de 90 procent for disse værker, men de reelle tal er noget lavere, snarere 60 eller 70 procent,« siger Jesper Werling, civilingeniør hos Ea Energianalyse.Han anslår, at virkningsgraden om sommeren ligger på mellem 40 og 50 procent, når kraftvarmeværkerne alene producerer el.Ifølge officielle tal fra Energistyrelsen producerede de centrale kraftvarmeværker i 2007 i alt lige knap 90.000 TJ strøm. Heraf blev de 54.000 TJ produceret uden udnyttelse af varmen. Det hører dog med til historien, at visse af de centrale kraftværker - for eksempel Asnæsværket - netop kun kan producere strøm og ikke varme. Normalt bruger de store centrale kraftvarmeværker fjernvarmevandet som kølevand, men om sommeren er efterspørgslen på fjernvarme så lille, at værkerne i stedet må ty til kondensproduktion – strøm uden varme – hvor de bruger havvand som kølevand.     kilde: ingeniøren.dk