Haveaffald må ikke erstatte gas

Regeringen har gjort det attraktivt at producere energi på bl.a. danskernes haveaffald. Men små kraftvarmeværker må ikke brænde det klimavenlige affald, selv om det kunne erstatte naturgas, der er et fossilt brændstof, regeringen gerne vil af med.