Vedtægtsændringer

GHH?s vedtægter er blevet ændret. Den direkte grund var at §11, som omhandler regnskabsåret, nødvendigvis skulle ændres, før regnskabsåret kunne omlægges.Bestyrelsen har også ændret §8, så proceduren for afholdelse af bykredsforsamlinger bliver beskrevet sådan som de faktiske forhold er. Tidligere blev der afholdt tre særskilte bykredsforsamlinger i Genner, Hellevad og Hovslund. Sidste år startede selskabet med at afholde en ordinær bykredsforsamling for alle tre byer på en gang. Mødet blev afholdt i Hovslund og var en succes med mange deltagere. Det vil GHH gerne fortsætte med, og det har vi nu præciseret i vedtægterne.Derudover er der foretaget små redaktionelle ændringer§1.1 ændres så selskabet navn bliver pænere at se på:Ændres fra: Selskabets navn er Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.Ændres til: Selskabets navn er Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.§1.2 ændres på grund af omlægning til storkommuner.Ændres fra: Selskabets hjemsted er Rødekro KommuneÆndres til: Selskabets hjemsted er Aabenraa KommuneVedtægtsændringerne blev vedtaget af repræsentantskabet den 10. marts 2009.