Få tilskud til at skrotte det gamle oliefyr

Produktionsvirksomheder som landbrug kan fra 1. august søge om tilskud til at skifte fra fossile brændsler som olie og gas til fjernvarme eller vedvarende energi som biomasse, solceller, biogas og vindmøller

Læs mere: http://www.maskinbladet.dk/artikel/fa-tilskud-skrotte-gamle-oliefyr