Velkommen

Stort potentiale for eldrevne varmepumper - men ikke på den måde mange forestiller sig

En ny analyse fra PlanEnergi, Teknologisk InstitutGEO, og Grøn Energi kommer med et skøn for potentialet for store eldrevne varmepumper fordelt på varmekilder. Samlet vurderes det at der er plads til en produktionskapacitet på 1,300-2,500 MW-varme. Man vurderer en selskabsøkonomisk tilbagebetalingstid på under 5 år for etablering af eldreven varmepumpe på naturgasfyret kraftvarmeanlæg. Dette svarer nogenlunde til de resultater, der blev præsenteret på konferencen den 17 april. 2013, hvor der blev påvist en selskabsøkonomisk rentabilitet på helt op over 30% for etablering af en mindre varmepumpe, faldende til knap 17% ved etablering af en varmeeffekt, der svarer til kraftvarmeenhedens varmeeffekt. Analysen tog dog dengang forbehold for den aktuelle markedssituation, der er karakteriseret ved en relativt lav elpris og en relativt høj naturgaspris. Den langsigtede vurdering ligger 5-10%-point under dette niveau.

Analyserne viser den aktuelt meget gunstige situation der præger markedspotentialet for store eldrevne varmepumper, ikke mindst stimuleret af den seneste omlægning af elafgiften, der betyder, at værkerne i 2014 får en refusion på 42 øre per kWh-el ved anvendelse til fjernvarmeformål.

Den afgørende underlæggende pointe i analysens modellering i denne nye rapport såvel som i mine tidligere analyser - og det gælder både ved selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk metode, og i et systemperspektiv - er imidlertid at eldrevne varmepumper lægger sig som grundlast i spotmarkedet og spidslast i balancemarkedet. Hvorfor ignorer de mange scenarie rapporter fra AAU, DTU, EA, der forestiller sig varmepumper driftet som elkeder, det driftsstrategiske samspil mellem varmepumpen og andre produktionsenheder? Der er tale om en væsentlig metodisk diskongruens mellem systemanalysen og operationel driftsoptimering. En diskongruens jeg har forsøgt at løse med modelværktøjet COMPOSE. Varmepumper er et alternativ til kraftvarme og biomasse, ikke til elkedler.

Dette betyder ikke at varmepumper ikke vil bidrage systemteknisk til indregulering af vindkraft, men det bliver som spidslastenhed (opregulering), ikke som "overskudslager" (nedregulering). Der bliver brug for både varmepumper og elkedler i fremtidens bæredygtige energisystem.

Direkte link til rapporten: Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet