Til Miljøministren

Afskaf tilslutningspligten til den snart opbrugte naturgas og til fjernvarmeværker der producerer varme ved afbrænding af fossile brændstoffer. Støt installation af varmepumper med en COP værdi over 4 med 25% og med yderligere 25% for hver gang kop værdien hæves med 2, eller hvis kopværdien hæves med 1 og støjen reduceres med 50%. Det vil fremskynde samfundets brug af varmepumper, reducere co2 udledninger. Fremme vindkraft ved at forbruge strøm om natten og udenfor belastnings tidspunkterne. Fremme forskning og udvikling af mere effektive varmepumper, og reducere Danmarks afhængighed af udenlandsk energi som fx, Russisk naturgas i 2015. COP værien er et udtryk for det antal gange pumpen giver den energi (EL) mere tilbage. Hvis oumpen har en kop værdi på 4 (i dag normal effektivitet) så giver den 4 gange den energi igen den bruger til at opsamle den. 1 Kilowatt el giver 4 kilowatt varme. Dette indlæg hænger sammen med mit forrige indlæg, om bekendte der tvinges til at aftage varmen fra fjernvarmeværket.

Læs mere: http://blog.tv2.dk/11-september/entry330030.html