Varmen skal komme fra Støvring

Når Støvring Kraftvarmeværk i fremtiden vil fyre med biobrændsel eller aftage overskudsvarme fra affaldsforbrænding, er byrådet også indstillet på, at det lokale værk skal være leverandør til den ny bydel øst for jernbanen