Gamle lossepladser skal give varme og el

Kraftvarmeværker mangler brændbart affald

Læs mere: http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=55677