L 207 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love - ...

(Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften)