Stor interesse for barmarks-redning

Barmarksværkerne er meget interesserede i at deltage i den undersøgelse, som Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Dansk Fjernvarme har skudt igang

Læs mere: http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=54409